Vitamin D

Vitamin D

Vitamin D nije jedinstven, postoji nekoliko kemijskih varijanata, slične građe ali obavljaju iste funkcije. Taj vitamin nije potreban ljudima koji se izlažu ultraljubičastim sunčevim zrakama. Vitamin D prirodno se nalazi u jetri i koži životinja. Komercijalno se dobiva obično ekstrakcijom ulja iz ribljih jetara.

Normalne potrebe vitamina D su različite u djece i odraslih. Djeci je potrebno oko 10 mikrograma dnevno, odraslima od 5 do 10 mikrograma. Često se doza određuje u IU – jedna IU vitamina D odgovara količini od 0,025 mikrograma kristaliziranog vitamina D.

Osnovne funkcije vitamina D jesu:

  • potičući i omogućujući rast kostiju ,
  • utječe na rast,
  • potiče apsorpciju kalcija i fosfora u tankom crijevu,
  • povećava tubularnu reaposorpciju fosfora,
  • sprečava razvoj rahitisa,
  • povisuje razinu citrata u krvi,
  • održava i aktivira alkalnu fosfatazu u kostima i
  • održava razinu kalcija i fosfora u serumu

Deficit vitamina D dovodi do rahitisa u djece i omladine, a do osteomalacije u odraslih.

Klinički razlikujemo rahitis:

  • koji je posljedica nedovoljnog unošenja vitamina hranom
  • nedovoljnog izlaganja suncu

Manifestira rahitičnom krunicom, četvrtastom glavom, deformacijama kralježnice, savinutim potkoljenicama u obliku O ili X nogu, suženjem zdjelice, a u novorođenčadi i male djece smekšanjem zatiljne kosti (kraniotabes). U mnogih bolesnika zbog hipotonije trbušnih mišića trbuh je velik „žablji trbuh“. Mnogo se znoje i razdražljivi su zbog poremećaja funkcije neurovegetativnog živčevlja.

Hipervitaminoza D posljedica je prevelikog doziranja tog vitamina. Simptomi su mučnina, anoreksija, žeč i proljev. Mogu se pojaviti i mišićna slabost, poliurija i bolovi u zglobovima.